Kredyty dla rolników PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2009 12:42

KREDYT OBROTOWY  NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ:
1) wysokość kredytu 2.000 zł na 1 ha użytków rolnych,
2) okres kredytowania: 12 m-cy
POZOSTAŁE CELE :
1) spłata do 18 m-cy,
Rozliczenie min. 50 % wartości kredytu fakturami VAT, innymi dowodami kupna sprzedaży.

- oprocentowanie zmienne 8,99% , prowizja 2,5%

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ:
1) wysokość kredytu: do 50 % wartości nieruchomości (użytków rolnych), nie więcej niż 500.000 zł,
2) okres kredytowania: do 8 lat. Spłaty w okresach rocznych po 10 % kwoty udzielonego kredytu,

 

oprocentowanie zmienne 9,96%, prowizja 1,5%

 

 

KREDYTY INWESTYCYJNE NA ZASADACH KOMERCYJNYCH:

1)    wszystkie cele związane z urządzeniem, budową, rozbudową, powiększeniem gospodarstwa rolnego,
2)    okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie rat do 2 lat,
3)    min. udział środków własnych; 10 % wartości inwestycji,
4)    oprocentowanie:

krótkoterminowe:

stałe

zmienne

do 12 m-cy do 100.000,00 zł

9,00

10,00

pow. 100.000,00 zł do 200.000,00 zł

8,60

10,20

pow. 200.000,00 zł

8,40

9,70

średnioterminowe:

 

 

od 12 do 24 m-cy do 100.000,00 zł

9,20

10,50

pow. 100.000,00 zł

8,20

10,20

od 24 do 36 m-cy

9,45

9,70

długoterminowe pow. 36 miesięcy

9,70

9,29

5)    oprocentowanie kredytów na zakup gruntów:
•    do 100.000,00 zł: stałe- 8,20%, zmienne- 10,70%
•    pow. 100.000,00 zł: stałe- 8,40%, zmienne- 9,49%

6) prowizja: do 12 m-cy 2,5%, od 12 do 24 m-cy 3,00%, od 24 m-cy do 60 m-cy 3,5%, pow. 60 m-cy 4,00%.


 

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ ARiMR:

* Linia nIP ( inwestycje podstawowe):
1) okres kredytowania: do 8 lat, raty płacone w okresach kwartalnych, półrocznych, rocznych, odsetki w okresach kwartalnych,
2) udział środków własnych: 20% wartości inwestycji,

 

* Linia nMR - utworzenie i urządzenie gospodarstwa rolnego poprzez:
1) zakup gruntów rolnych, budynków, budowli,
2) zakup maszyn lub urządzeń nowych lub używanych max. do 5 lat,
3) budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków, budowli itd.
4) utworzenie nowego gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie- nie mniej niż 300 ha użytków rolnych,
5) powiększenie gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia jest nie mniejsza niż 1 ha użytków rolnych- nie większa niż 300 ha użytków rolnych,
6) okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie kapitału do 2 lat, spłata kredytu w okresach kwartalnych, półrocznych, rocznych, odsetki płatne kwartalnie,
7) udział środków własnych- 20% wartości inwestycji,

 

* Linia nNT – kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii pozwalających na osiągnięcie następujących celów:
1) A zwiększeni oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
2) C poprawa wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt,
3) D poprawa efektywności produkcji poprzez zmniejszenie kosztów wytwarzania,
4) E utrzymanie lub poprawa wymagań ochrony środowiska,
5) H poprawa jakości i promocji produktó rolnych,
6) O lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
7) P tworzenie bazy surowcowej upraw, roślin, energetycznej,
8) okres kredytowania: 15 lat, karencja w spłacie kapitału 2 lata,
9) udział środków własnych: 20% wartości nakładów inwestycyjnych,

* Linia nBR14 -realizacja inwestycji w ramach „ Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysły mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”:
1) okres kredytowania: 8 lat, karencja w spłacie kapitału do 3 lat,
2) udział środków własnych: 30 % wartości nakładów inwestycyjnych,

* Linia nKL2 (kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, osuwisk ziemi) :
1) okres kredytowania: do 4 lat, karencja w spłacie kapitału do 2 lat,

Zmieniony: piątek, 07 marca 2014 12:57
 

Czy wiesz że..

Powiatowy Bank Spółdzielczy należy do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości

 

 


 

KOD SWIFT BANKU

POLUPLPR

Ważne komunikaty

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.