Kredyty dla rolników PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2009 12:42

KREDYT OBROTOWY  NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ:
1) wysokość kredytu 2.000 zł na 1 ha użytków rolnych,
2) okres kredytowania: 12 m-cy
POZOSTAŁE CELE :
1) spłata do 18 m-cy,
Rozliczenie min. 50 % wartości kredytu fakturami VAT, innymi dowodami kupna sprzedaży.

- oprocentowanie zmienne 8,99% , prowizja 2,5%

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ:
1) wysokość kredytu: do 50 % wartości nieruchomości (użytków rolnych), nie więcej niż 500.000 zł,
2) okres kredytowania: do 8 lat. Spłaty w okresach rocznych po 10 % kwoty udzielonego kredytu,

 

oprocentowanie zmienne 9,96%, prowizja 1,5%

 

 

KREDYTY INWESTYCYJNE NA ZASADACH KOMERCYJNYCH:

1)    wszystkie cele związane z urządzeniem, budową, rozbudową, powiększeniem gospodarstwa rolnego,
2)    okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie rat do 2 lat,
3)    min. udział środków własnych; 10 % wartości inwestycji,
4)    oprocentowanie:

krótkoterminowe:

stałe

zmienne

do 12 m-cy do 100.000,00 zł

9,00

10,00

pow. 100.000,00 zł do 200.000,00 zł

8,60

10,20

pow. 200.000,00 zł

8,40

9,70

średnioterminowe:

 

 

od 12 do 24 m-cy do 100.000,00 zł

9,20

10,50

pow. 100.000,00 zł

8,20

10,20

od 24 do 36 m-cy

9,45

9,70

długoterminowe pow. 36 miesięcy

9,70

9,29

5)    oprocentowanie kredytów na zakup gruntów:
•    do 100.000,00 zł: stałe- 8,20%, zmienne- 10,70%
•    pow. 100.000,00 zł: stałe- 8,40%, zmienne- 9,49%

6) prowizja: do 12 m-cy 2,5%, od 12 do 24 m-cy 3,00%, od 24 m-cy do 60 m-cy 3,5%, pow. 60 m-cy 4,00%.


 

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ ARiMR:

* Linia nIP ( inwestycje podstawowe):
1) okres kredytowania: do 8 lat, raty płacone w okresach kwartalnych, półrocznych, rocznych, odsetki w okresach kwartalnych,
2) udział środków własnych: 20% wartości inwestycji,

 

* Linia nMR - utworzenie i urządzenie gospodarstwa rolnego poprzez:
1) zakup gruntów rolnych, budynków, budowli,
2) zakup maszyn lub urządzeń nowych lub używanych max. do 5 lat,
3) budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków, budowli itd.
4) utworzenie nowego gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie- nie mniej niż 300 ha użytków rolnych,
5) powiększenie gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia jest nie mniejsza niż 1 ha użytków rolnych- nie większa niż 300 ha użytków rolnych,
6) okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie kapitału do 2 lat, spłata kredytu w okresach kwartalnych, półrocznych, rocznych, odsetki płatne kwartalnie,
7) udział środków własnych- 20% wartości inwestycji,

 

* Linia nNT – kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii pozwalających na osiągnięcie następujących celów:
1) A zwiększeni oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
2) C poprawa wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt,
3) D poprawa efektywności produkcji poprzez zmniejszenie kosztów wytwarzania,
4) E utrzymanie lub poprawa wymagań ochrony środowiska,
5) H poprawa jakości i promocji produktó rolnych,
6) O lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
7) P tworzenie bazy surowcowej upraw, roślin, energetycznej,
8) okres kredytowania: 15 lat, karencja w spłacie kapitału 2 lata,
9) udział środków własnych: 20% wartości nakładów inwestycyjnych,

* Linia nBR14 -realizacja inwestycji w ramach „ Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysły mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”:
1) okres kredytowania: 8 lat, karencja w spłacie kapitału do 3 lat,
2) udział środków własnych: 30 % wartości nakładów inwestycyjnych,

* Linia nKL2 (kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, osuwisk ziemi) :
1) okres kredytowania: do 4 lat, karencja w spłacie kapitału do 2 lat,

Zmieniony: piątek, 07 marca 2014 12:57
 

Czy wiesz że..

Członkiem Banku może zostać każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna z terenu działania Banku. Jednostka udziałowa w Banku wynosi obecnie 115,- zł. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji i wpłacenie na konto funduszu udziałowego zadeklarowanych udziałów, nie mniej jednak niż 1 udział.

 


 

KOD SWIFT BANKU

POLUPLPR

Ważne komunikaty

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.