• slaj2.png
 • slajd1.jpg
 • slajd3.png
 • slajd4.png

Zebrania grup członkowskich 2018

KOMUNIKAT

dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

 Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 37 ust. 6 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi ,

 zwołuje

 Zebranie Grupy Członkowskiej PBS Złotoryja

dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miejscowości:

Biegoszów, Dobków, Gozdno, Nowy Kościół, Lubiechowa, Podórki, Rzeszówek, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica i Rząśnik

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

 (II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1400

Świerzawa i Wojcieszów

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1600

Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska, Sędzimirów, Czaple, Nowy Łąki, Jastrzębnik, Wojcieszyn, Twardocice i Proboszczów

 

Gminnym Ośrodku Kultury w Pielgrzymce

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1400

 

Warta Bolesławiecka oraz Raciborowice Dolne i Górne, Jurków, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Wilczy Las, Wartowice, Iwiny i Lubków

Gminnym Ośrodku Kultury w Warcie Bolesławieckiej

 

18 kwietnia  2018r. (środa) godz. 1600

 
 

Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Radziechów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Brochocin, Uniejowice, Łukaszów

 

Sala Konferencyjna Banku

PBS w Zagrodnie

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1600

 

z niżej podanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium zebrania
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 3. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej
 4. Informacja o wynikach i sytuacji ekonomicznej Banku za rok 2017, sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za rok sprawozdawczy 2017 rok wraz z informacją z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Kierunki działalności PBS Złotoryja w roku 2018
 6. Omówienie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym dotyczących podziału nadwyżki bilansowej, zmian w Statucie PBS Złotoryja oraz  regulaminu działania Rady Nadzorczej
 7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
 8. Dyskusja, zgłaszanie i przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.
 9. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

***********************  ZAPRASZAMY  **************************

                    

ZARZĄD

Powiatowego Banku Spółdzielczego

                               w Złotoryi

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Aktualnosci