• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Kredyty dla osób fizycznych

KREDYT GOTÓWKOWY:

1)    kredyt oprocentowany jest według zmiennej lub stałej stopy procentowej,

Kredyt gotówkowy Oproc. stałe Oproc. zmienne
do 12 miesięcy 5,90 5,80
od 12 do 24 miesięcy 6,20 6,00
od 24 do 36 miesięcy 6,50 6,20
od 36 do 60 miesięcy 6,70 6,70
od 60 do 96 miesięcy   7,20
od 96 do 120 miesięcy   7,20
pow. 120 miesięcy   7,20

2)    minimalna kwota kredytu wynosi 600 zł, a maksymalna 255.550 zł,
3)    kredyt może być udzielany na okres od 1 do 144 miesięcy,
4)    suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat,
5)    prowizja dla posiadaczy ROR lub RB 3,5% dla pozostałych klientów 4%.

 

 

KREDYT SEZONOWY (GOTÓWKOWY): 
1)    wysokość kredytu do 15 - krotności dochodów netto maksymalnie 50.000,00 zł
2)    okres kredytowania do 60 miesięcy,
3)    oprocentowanie stałe:
•    do kwoty 10.000,00 zł- 5,70%
•    od kwoty 10.001,00 zł do 20.00,00 zł- 6,10%
•    od kwoty 20.001,00 zł do 30.000,00 zł- 6,30%

•    od kwoty 30.001,00 zł do 50.000,00 zł- 6,60%
4)    prowizja dla posiadaczy ROR lub RB 3% dla pozostałych klientów 4,5%.

 

 

 

 

 

KREDYT W ROR: 

1)    oprocentowanie zmienne 7,20%, prowizja za udzielenie 2% , odnowienie 1,5%,
2)    kredyt Odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy,
3)    maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy - w przypadku, gdy średnie miesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek wynoszą powyżej 600 PLN oraz:
4)    warunkiem ubiegania się o Kredyt Odnawialny jest posiadanie rachunku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5)    Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30 000 PLN.

 

 

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci