• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Lokaty dla osób fizycznych

KLIENCI INDYWIDUALNI

I . Konta osobiste

Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe

Lp. Rodzaj rachunku opr. zmienne
1 ROR 0,01%
2 ROR - pakiet STANDARD 0,01%
3 ROR - pakiet MŁODZIEŻOWY 0,10%
4 Debet w ROR 10%

Tab. 2 Rachunki płatne na każde żądanie

Lp. Rodzaj rachunku opr. zmienne
1 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,00%
2 Rachunki PKZP, SKO oraz osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców 0,00%

Tab. 3 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe w walutach wymienialnych

Lp. Rodzaj rachunku opr. zmienne
1 Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych USD,EUR,GBP, CHF 0,00%

II.  Lokaty

Tab. 4 Lokaty terminowe ze zmienną stopą procentową

Rodzaj lokaty do 50 000
od 50 000
1 miesięczne 0,20% 0,40%
2 miesięczne 0,30% 0,50%
3 miesięczne 0,40% 0,60%
6 miesięczne 0,60% 1,10%
12 miesięczne 1,00% 1,60%
24 miesięczne 1,10% 1,70%
36 miesięczne 1,50% 1,80%
mieszkaniowe 1,50% 1,50%

III. Lokaty promocyjne – oprocentowanie na podstawie odrębnych przepisów

IV. Lokaty negocjowane – minimalna kwota  100 000,00 zł.

V. Kapitalizacja odsetek :

- na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych w okresach kwartalnych

- na rachunkach płatnych na każde żądanie i mieszkaniowych w okresach rocznych

- na lokatach terminowych po upływie zadeklarowanego okresu.

 

VI. W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu obowiązuje stopa 0%.

VII. Oprocentowanie nominalne w skali roku.

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci