• slaj2.png
  • slajd1.jpg
  • slajd3.png
  • slajd4.png

Kredyty dla firm

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM 
(finansowanie bieżących potrzeb):
1)    okres kredytowania do 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 36 miesięcy,
2)    oprocentowanie:

krótkoterminowe:

stałe

zmienne

do 12 m-cy do 100.000,00 zł

8,00

9,00

pow. 100.000,00 zł do 200.000,00 zł

7,60

8,50

pow. 200.000,00 zł

7,40

7,90

średnioterminowe:

 

 

od 12 do 24 m-cy do 100.000,00 zł

8,20

9,50

pow. 100.000,00 zł

7,20

9,20

od 24 do 36 m-cy

8,45

8,70

długoterminowe pow. 36 miesięcy

8,70

8,29

3)    prowizja: do 12 m-cy 2,5%, od 12 do 24 m-cy 3,00%, pow. 24 m-cy 3,5%.


KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 
(finansowanie bieżącej działalności gospodarczej):
1)    okres kredytowania do 12 m-cy, oprocentowanie 8,70%
2)    prowizja 2,5%,
3)    kwota kredytu nie może przekroczyć przeciętnych średnio miesięcznych wpływów z ostatnich 6 miesięcy.

 KREDYT INWESTYCYJNY 
(przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego):
1)    okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
2)    udział środków własnych: 10 % wartości inwestycji (netto),
3)    prowizja: do 12 m-cy 2,5%, od 12 do 24 m-cy 3,00%, od 24 m-cy do 60 m-cy 3,5%, pow. 60 m-cy 4,00%.
KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA 
(finansowanie bieżącej działalności, powiększenie majątku, spłatę innych kredytów):
1)    wysokość kredytu do 50% wartości nieruchomości- nie więcej niż 1.500.000,00 zł,
2)    okres spłaty do 8 lat, spłata w okresach rocznych po 10 % kwoty udzielonego kredytu,
3)    oprocentowanie kredytu- 7,95%, prowizja od kredytu 1,5%

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci