• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Rachunek dla firm

Konto dla firm
To rachunek dla firm, które chcą bezpiecznie, szybko i tanio dokonywać operacji bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nadwyżki finansowe przekazywać na korzystnie oprocentowane lokaty terminowe.

Konto firmowe to:
•    niższe koszty prowadzenia działalności,
•    gwarancja niezawodnego i efektywnego zarządzania pieniędzmi,
•    pełna kontrola wszystkich zrealizowanych transakcji,
•    nowoczesna obsługa Twojej firmy.
Szybki i wygodny dostęp do Konta może być realizowany za pośrednictwem:
•    rozbudowanej sieci placówek
•    bankowości elektronicznej
•    serwisu SMS
•    sieci bankomatów
•    terminali POS w placówkach handlowo- usługowych,
 
Dla kogo:
Rachunek bieżący to dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy związane z rozliczeniami firmowymi.
Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Jak założyć rachunek?
Wystarczy tylko złożyć wniosek o założenie rachunku w wybranej placówce Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi i podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
Wymagane dokumenty:
•    dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja,
•    REGON,
•    NIP,
•    inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci