• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Kredyty dla rolników

KREDYT OBROTOWY  NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ:
1) wysokość kredytu 2.000 zł na 1 ha użytków rolnych,
2) okres kredytowania: 12 m-cy
3) oprocentowanie zmienne 9,40% , prowizja 2,5%
POZOSTAŁE CELE :
1) spłata do 18 m-cy,
Rozliczenie min. 50 % wartości kredytu fakturami VAT, innymi dowodami kupna sprzedaży.

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ:
1) wysokość kredytu: do 70 % wartości nieruchomości (użytków rolnych), nie więcej niż 2.000.000 zł,
2) okres kredytowania: do 8 lat. Spłaty w okresach rocznych po 10 % kwoty udzielonego kredytu,
3) prowizja 1,5%

KREDYTY INWESTYCYJNE NA ZASADACH KOMERCYJNYCH:

1)    wszystkie cele związane z urządzeniem, budową, rozbudową, powiększeniem gospodarstwa rolnego,
2)    okres kredytowania do 15 lat, karencja w spłacie rat do 2 lat,
3)    min. udział środków własnych; 10 % wartości inwestycji,
4)    oprocentowanie:

krótkoterminowe:

zmienne

zmienne od stawki WIBOR 3M

do 12 m-cy do 100.000,00 zł

9,80

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,00 p.p.

pow. 100.000,00 zł do 200.000,00 zł

9,60

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,50 p.p.

pow. 200.000,00 zł

9,50

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,70 p.p.

średnioterminowe:

 

 

od 12 do 24 m-cy do 100.000,00 zł

10,00

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,20 p.p.

pow. 100.000,00 zł

10,00

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,50 p.p.

od 24 do 36 m-cy

10,50

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,80 p.p.

długoterminowe pow. 36 miesięcy

10,80

WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,70 p.p.

5)    oprocentowanie kredytów na zakup gruntów:
•    do 100.000,00 zł: zmienne- 9,50%, zmienne do stawki WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p. do 4,00 p.p.
•    pow. 100.000,00 zł: zmienne- 9,40%, zmienne do stawki WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p. do 4,50 p.p.

6) prowizja: do 12 m-cy 2,5%, od 12 do 24 m-cy 3,00%, od 24 m-cy do 60 m-cy 3,5%, pow. 60 m-cy 4,00%.

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci