• slaj2.png
  • slajd1.jpg
  • slajd3.png
  • slajd4.png

 1.    „Wygodny kredyt na szczęście PLUS” udzielany jest w złotych.
2.    Minimalna kwota kredytu wynosi 600 złotych.
3.    Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 50 000 złotych i nie może przekraczać:
15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych zgodnie z Rozdziałem 3 Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.
4.   Okres kredytowania : do 60 miesięcy
5.   Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej :
1.    do kwoty 10.000 złotych    - 5,50 %,
2.    powyżej  10.000  złotych   do  20.000 -  5,80 %,
3.    powyżej  20.000 złotych   do   30.000 -  6,10 %,
4.    powyżej 30.000 złotych do 50.000 – 6,40%.
6.   Prowizja:
      a)  dla posiadaczy ROR lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.
      c) dla pozostałych osób -  4,5 % kwoty kredytu, min. 100,00 zł.    
7.  Kredyt udzielany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w wyżej wymienionych regulacjach.      

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci