• slaj2.png
 • slajd1.jpg
 • slajd3.png
 • slajd4.png

 

 1. Kredyt „Przyjazny” udzielany jest w złotych.
 2. Minimalna kwota kredytu wynosi 600 złotych.
 3. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 10 000 złotych i nie może przekraczać:

15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych zgodnie z Rozdziałem 3 Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

 1. Okres kredytowania : do 24 miesięcy
 2. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej* :
 3. do 12 miesięcy - 5,50 %,
 4. 12 m-cy do 24 m-cy – 6,00 %
 5. Prowizja*:
 6. a) do 12 m-cy:

           -  dla posiadaczy ROR lub RB  w PBS w Złotoryi  -  2,5 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.

            -  dla pozostałych osób -  3,0 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.   

 1. b) pow. 12 m-cy do 24 m-cy:

           -  dla posiadaczy ROR lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3,0 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.

            -  dla pozostałych osób -  3,5 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.   

     * z uwagi na promocyjny produkt – nie stosuje się negocjacji oprocentowania i prowizji

 1. Kredyt udzielany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w wyżej wymienionych regulacjach

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci