• slaj2.png
 • slajd1.jpg
 • slajd3.png
 • slajd4.png

 

 1. Kredyt „Na każdą porę roku” udzielany jest w złotych.
 2. Minimalna kwota kredytu wynosi 600 złotych.
 3. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 50 000 złotych i nie może przekraczać:

15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych zgodnie z Rozdziałem 3 Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

 1. Okres kredytowania : do 60 miesięcy
 2. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej :
 3. do kwoty 10.000 złotych - 5,90 %,
 4. powyżej 000  złotych   do  20.000 -  6,10 %,
 5. powyżej 000 złotych   do   30.000 -  6,40 %,
 6. powyżej 30.000 złotych do 50.000 – 6,70%.
 7. Prowizja:
 8. a) dla posiadaczy ROR lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.
 9. c) dla pozostałych osób - 4,5 % kwoty kredytu, min. 100,00 zł.      
 10. Kredyt udzielany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w wyżej wymienionych regulacjach.

 

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci