• slaj2.png
 • slajd1.jpg

     Kredyt „Na dobry początek” udzielany jest w złotych.
    Minimalna kwota kredytu wynosi 1000 złotych.
    Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 50 000 złotych

 

 1. Warunki kredytowania
 2. Kredyt „Na dobry początek” udzielany jest w złotych.
 3. Minimalna kwota kredytu wynosi 1000 złotych.
 4. Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 50 000 złotych i nie może przekraczać:

15 – krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych zgodnie z Rozdziałem 3 Instrukcji – Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

 1. Okres kredytowania : do 60 miesięcy
 2. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej :
 3. do kwoty 10.000 złotych - 6,99 %,
 4. powyżej 000  złotych   do  20.000 złotych -  7,25 %,
 5. powyżej 000 złotych   do   30.000 złotych -  7,55 %,
 6. powyżej 30.000 złotych do 50.000 złotych – 7,85 %.
 7. Prowizja:
 8. a)  dla posiadaczy ROR, PRP lub RB  w PBS w Złotoryi  -  3 % kwoty kredytu, min. 50,00 zł.
 9. c) dla pozostałych osób - 4,5 % kwoty kredytu, min. 100,00 zł.        
 10. Kredyt udzielany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku i spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków określonych w wyżej wymienionych regulacjach.

 

 

 

              

 1. Zabezpieczenie

Zabezpieczenie udzielonego kredytu  - zgodnie z Instrukcją prawne formy zabezpieczenia wierzytelności w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi.

 

 1. Postanowienia końcowe

Jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim opartym na wspólności majątkowej, to oboje małżonkowie przystępują do kredytu w przypadku:

 • kredytu, którego kwota przekracza trzykrotność miesięcznych dochodów netto Wnioskodawcy i 10.000 zł łącznego zaangażowania.

 

 

 

 

Złotoryja, dnia 30 grudnia 2021 r.

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci