• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi informuje, że w dniu 17 marca 2021r o godz 13.30 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi , ul. Kolejowa3,  w sali nr 103 odbędzie się licytacja nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku

załaczniki

Komunikat TPFR

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

KOMUNIKAT

dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

 Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 37 ust. 6 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi ,

 zwołuje

 Zebranie Grupy Członkowskiej PBS Złotoryja

dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miejscowości:

Biegoszów, Dobków, Gozdno, Nowy Kościół, Lubiechowa, Podórki, Rzeszówek, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica i Rząśnik

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

 (II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1400

Świerzawa i Wojcieszów

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1600

Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska, Sędzimirów, Czaple, Nowy Łąki, Jastrzębnik, Wojcieszyn, Twardocice i Proboszczów

 

Gminnym Ośrodku Kultury w Pielgrzymce

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1400

 

Warta Bolesławiecka oraz Raciborowice Dolne i Górne, Jurków, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Wilczy Las, Wartowice, Iwiny i Lubków

Gminnym Ośrodku Kultury w Warcie Bolesławieckiej

 

18 kwietnia  2018r. (środa) godz. 1600

 
 

Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Radziechów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Brochocin, Uniejowice, Łukaszów

 

Sala Konferencyjna Banku

PBS w Zagrodnie

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1600

 

Informacja dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich PBS Złotoryja w roku 2020

Lp.

Grupa Członkowska

Miejscowość

Miejsce

Data

1.

Gmina Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17 lipca  2020r. godz. 14.00

2.

Miasta Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17  lipca 2019r. godz. 15.30

3.

Gmina Pielgrzymka

Pielgrzymka

Sala

w Filii Banku

 w Pielgrzymce

20 lipca 2020r. godz. 14.00

4.

Gmina Zagrodno

Zagrodno

Sala konferencyjna

 w Filii Banku

w Zagrodnie

20 lipca 2020r. godz. 15.30

5.

Miasto Świerzawa i Wojcieszów

Świerzawa

Sala konferencyjna

 w Oddziale PBS

w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 15.00

6.

Gmina Świerzawa

Świerzawa

Sala konferencyjna

w Oddziale PBS

 w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 16.00

7.

Gmina Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Sala w Oddziale Banku w Warcie Bolesławieckiej

21 lipca 2020r. godz. 15.30

 

 Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Ponieważ ciągle w Polsce pojawiają się incydenty związane z bezpieczeństwem w bankowości elektronicznej pragniemy przypomnieć że

Bank nigdy nie żąda haseł jednorazowych do odblokowania konta czy akceptacji regulaminu

Więcej informacji mogą państwo znaleźć na naszych stronach lub na stronach  Związku Banków Polskich.

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci