• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 17  zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania ofertowego” w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi.

Pełna treść zaproszenia do pobrania w załączniku pdf.

Zapraszamy do składania Ofert w terminie nie przekraczającym daty 27.09.2021 r. do godziny 15:00.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi informuje, że w dniu 17 marca 2021r o godz 13.30 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi , ul. Kolejowa3,  w sali nr 103 odbędzie się licytacja nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku

załaczniki

Informacja dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich PBS Złotoryja w roku 2020

Lp.

Grupa Członkowska

Miejscowość

Miejsce

Data

1.

Gmina Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17 lipca  2020r. godz. 14.00

2.

Miasta Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17  lipca 2019r. godz. 15.30

3.

Gmina Pielgrzymka

Pielgrzymka

Sala

w Filii Banku

 w Pielgrzymce

20 lipca 2020r. godz. 14.00

4.

Gmina Zagrodno

Zagrodno

Sala konferencyjna

 w Filii Banku

w Zagrodnie

20 lipca 2020r. godz. 15.30

5.

Miasto Świerzawa i Wojcieszów

Świerzawa

Sala konferencyjna

 w Oddziale PBS

w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 15.00

6.

Gmina Świerzawa

Świerzawa

Sala konferencyjna

w Oddziale PBS

 w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 16.00

7.

Gmina Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Sala w Oddziale Banku w Warcie Bolesławieckiej

21 lipca 2020r. godz. 15.30

 

Komunikat TPFR

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

KOMUNIKAT

dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

 Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi działając na podstawie § 37 ust. 6 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi ,

 zwołuje

 Zebranie Grupy Członkowskiej PBS Złotoryja

dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miejscowości:

Biegoszów, Dobków, Gozdno, Nowy Kościół, Lubiechowa, Podórki, Rzeszówek, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica i Rząśnik

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

 (II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1400

Świerzawa i Wojcieszów

Sali konferencyjnej Oddziału Banku w Świerzawie (Pl. Wolności 10,

II piętro)

17 kwietnia  2018r. (wtorek) godz. 1600

Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska, Sędzimirów, Czaple, Nowy Łąki, Jastrzębnik, Wojcieszyn, Twardocice i Proboszczów

 

Gminnym Ośrodku Kultury w Pielgrzymce

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1400

 

Warta Bolesławiecka oraz Raciborowice Dolne i Górne, Jurków, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Wilczy Las, Wartowice, Iwiny i Lubków

Gminnym Ośrodku Kultury w Warcie Bolesławieckiej

 

18 kwietnia  2018r. (środa) godz. 1600

 
 

Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Radziechów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Brochocin, Uniejowice, Łukaszów

 

Sala Konferencyjna Banku

PBS w Zagrodnie

12 kwietnia  2018r. (czwartek) godz. 1600

 

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci