• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Zebrania Grup Członkowskich w 2020r

Informacja dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich PBS Złotoryja w roku 2020

Lp.

Grupa Członkowska

Miejscowość

Miejsce

Data

1.

Gmina Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17 lipca  2020r. godz. 14.00

2.

Miasta Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

17  lipca 2019r. godz. 15.30

3.

Gmina Pielgrzymka

Pielgrzymka

Sala

w Filii Banku

 w Pielgrzymce

20 lipca 2020r. godz. 14.00

4.

Gmina Zagrodno

Zagrodno

Sala konferencyjna

 w Filii Banku

w Zagrodnie

20 lipca 2020r. godz. 15.30

5.

Miasto Świerzawa i Wojcieszów

Świerzawa

Sala konferencyjna

 w Oddziale PBS

w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 15.00

6.

Gmina Świerzawa

Świerzawa

Sala konferencyjna

w Oddziale PBS

 w Świerzawie

20 lipca 2020r. godz. 16.00

7.

Gmina Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Sala w Oddziale Banku w Warcie Bolesławieckiej

21 lipca 2020r. godz. 15.30

 

Porządek obrad

Zebrania Grupy  Członkowskiej w roku 2020

 

  1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium zebrania
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
  3. Informacja o wynikach i sytuacji ekonomicznej Banku za rok 2019, sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za rok sprawozdawczy 2019 rok wraz z informacją z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Kierunki działalności PBS Złotoryja w roku 2020
  5. Omówienie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym dotyczących podziału nadwyżki bilansowej, zmian w Statucie PBS Złotoryja, zasad ładu korporacyjnego oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  6. Dyskusja, zgłaszanie i przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.
  7. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Zarząd PBS Złotoryja

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci