• slaj2.png
  • slajd1.jpg

Zebrania członkowskie 2023

Komunikat  dla członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi, działając na podstawie § 37 ust.6 Statutu Banku, zwołuje Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego harmonogramu i porządku obrad:

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich PBS Złotoryja w roku 2023

 

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich PBS Złotoryja w roku 2023

Lp.

Grupa Członkowska

Miejscowość

Miejsce

Data

1.

Gmina Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

19 kwietnia  2023r. godz. 14.00

2.

Miasta Złotoryja

Złotoryja

Sala konferencyjna

 w Centrali PBS Złotoryja

19 kwietnia 2023r. godz. 15.00

3.

Gmina Pielgrzymka

Pielgrzymka

Filia Banku

 w Pielgrzymce

20 kwietnia  2023r. godz. 14.00

4.

Gmina Zagrodno

Zagrodno

Filia Banku

w Zagrodnie

20 kwietnia 2023r. godz. 15.00

5.

Miasto Świerzawa i Wojcieszów

Świerzawa

Sala konferencyjna

 w Oddziale PBS

w Świerzawie

20 kwietnia  2023r. godz. 15.00

6.

Gmina Świerzawa

Świerzawa

Sala konferencyjna

w Oddziale PBS

 w Świerzawie

20 kwietnia 2023r. godz. 16.00

7.

Gmina Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Sala Oddziału Banku

 w Warcie Bolesławieckiej

21 kwietnia 2023r. godz. 15.30

                                                    

 

 

Porządek obrad Zebrania Grupy  Członkowskiej

  1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium zebrania
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
  3. Informacja o wynikach i sytuacji ekonomicznej Banku za rok 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za rok sprawozdawczy 2022 rok wraz z informacją z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Kierunki działalności PBS Złotoryja w roku 2023
  5. Omówienie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym dotyczących podziału nadwyżki bilansowej, zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  6. Dyskusja, zgłaszanie i przyjęcie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.
  7. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Zgodnie z § 37 ust 7 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego  w Złotoryi,  Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd  PBS  w Złotoryi

Dane kontaktowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
ul. Marii Konopnickiej 17
59-500 Złotoryja
tel.: +48 76 878 32 55
fax: +48 76 878 32 92
KOD SWIFT BANKU POLUPLPR

 

Kup ubezpieczenie online

 

Aktualnosci